Typy Zaćmień Słońca

Istnieją cztery typy zaćmień słońca:

Całkowite zaćmienie ma miejsce, gdy ciemna sylwetka Księżyca całkowicie przesłania powierzchnię Słońca, umożliwiając zobaczenia znacznie ciemniejszej warstwy – korony słonecznej.

Zaćmienie pierścieniowe występuje, gdy Słońce i Księżyc są dokładnie w jednej linii z Ziemią, ale pozorny rozmiar Księżyca jest mniejszy niż Słońce. Stąd Słońce pojawia się jako bardzo jasny pierścień lub pierścień otaczający ciemny dysk Księżyca.

Zaćmienie hybrydowe (zwane również zaćmieniem pierścieniowym / całkowitym) powoduje przesunięcie między zaćmieniem całkowitym a zaćmieniem pierścieniowym. W niektórych punktach na powierzchni Ziemi pojawia się jako całkowite zaćmienie, podczas gdy w innych punktach pojawia się jako pierścieniowe. Zaćmienia hybrydowe są stosunkowo rzadkie.

Częściowe zaćmienie występuje, gdy Słońce i Księżyc nie są dokładnie w jednej linii z Ziemią, a Księżyc tylko częściowo przesłania Słońce. Zjawisko to można zwykle zaobserwować z dużej części Ziemi poza torem pierścieniowego lub całkowitego zaćmienia. Jednak niektóre zaćmienia można postrzegać tylko jako częściowe zaćmienie, ponieważ umbra przechodzi nad obszarami polarnymi Ziemi i nigdy nie przecina powierzchni Ziemi. [8] Częściowe zaćmienia są praktycznie niezauważalne pod względem jasności Słońca, ponieważ zauważenie jakiegokolwiek zaciemnienia zajmuje znacznie ponad 90% pokrycia. Nawet przy 99% nie byłby ciemniejszy niż zmierzch cywilny. Oczywiście częściowe zaćmienia (i częściowe stadia innych zaćmień) można zaobserwować, patrząc na Słońce przez specjalny filtr.